Aktsia

ASi Harju Elekter aktsionäride 28.4.2016 üldkoosolek kinnitas põhikirja uue redaktsiooni ja otsustas võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia. Ühtlasi kiitis üldkoosolek heaks otsuse vähendada ettevõtte aktsiakapitali 1,2 miljoni euro võrra aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Aktsiakapitali vähendamine registreeriti Äriregistris 18.10.2016.

Seisuga 31.12.2016 oli ASi Harju Elekter aktsiakapital 11,18 miljonit eurot, mis on jaotatud 17,74 miljoniks nimiväärtuseta lihtaktsiaks. Aktsia arvestuslik väärtus on 0,63 eurot. ASi Harju Elekter aktsia sümbol Nasdaq Tallinna Börsil on HAE1T. ISIN: EE3100004250. Ettevõtte kõik aktsiad on börsil vabalt kaubeldavad ning iga aktsia annab võrdse hääle- ja dividendiõiguse. Ka ettevõtte kõik aktsionärid on võrdsed ning eraldi hääleõigust käsitlevad piirangud või kokkulepped puuduvad. ASile Harju Elekter teadaolevalt ei ole aktsionäride omavahelistes lepingutes mingeid piiranguid seoses väärtpaberite võõrandamisega, nagu ka spetsiifilisi kontrolliõigusi.

Harju Elektri aktsia kauplemisajalugu

EUR
 2016 2015 2014 2013
2012
Kõrgeim hind
2,94 3,14 2,85 2,92 2,80
Madalaim hind
2,43 2,49 2,52 2,46 2,30
Sulgemishind
2,83 2,63 2,79 2,70 2,64
Muutus (%)
7,6 -5,7 3,3 2,3 15,8
Kaubeldud aktsiaid (mln tk)
0,947 1,086 0,801 0,936
0,759
Käive (mln)
2,45 2,98 2,17 2,48 1,88
Turuväärtus (mln)
50,20 46,66 48,55 46,98 45,94

Täiendav info: http://www.nasdaqbaltic.com/market