Aktsionäride struktuur

Seisuga 31.12.2018 oli ASil Harju Elekter 3 102 aktsionäri. Aruandeperioodi jooksul on aktsionäride arv suurenenud 634 võrra. ASi Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil baseeruv AS Harju KEK, kellele kuulub 31,39% firma aktsiakapitalist. Väliskapitali osalus on 14,8%. Seisuga 31.12.2018 kuulus ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmetele otse ning läbi kaudse osaluse kokku 10,81% ettevõtte aktsiatest. ASi Harju Elekter aktsionäride täielik nimekiri on väärtpaberibörsi Nasdaq Tallinn kodulehel (https://nasdaqcsd.com/statistics/et/shareholders).

Aktsionäride jagunemine

Aktsionäride jagunemine osaluse suuruse järgi

Osaluse suurus %

Aktsionäride arv

Osa üldarvust %

Hääleõiguse %

Üle 10%

2

0,1

42,1

1,0 - 10,0%

7

0,2

20,6

0,1 - 1,0 %

63

2,0

18,6

alla 0,1%

3 030

97,7

18,7

Kokku

3 102

100,0

100,0