Aktsionäride struktuur

Seisuga 31.12.2017 oli ASil Harju Elekter 2 468 aktsionäri. Aruandeperioodi jooksul on aktsionäride arv suurenenud 543 võrra. ASi Harju Elekter suurim aktsionär on kohalikul kapitalil baseeruv AS Harju KEK, kellele kuulub 31,39% firma aktsiakapitalist. Väliskapitali osalus on 17,0%. Seisuga 31.12.2017 kuulus ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmetele otse ning läbi kaudse osaluse kokku 10,67% ettevõtte aktsiatest. ASi Harju Elekter aktsionäride täielik nimekiri on Nasdaq Tallinna Börsi kodulehel (https://nasdaqcsd.com/statistics/et/shareholders).

Aktsionäride jagunemine

Aktsionäride jagunemine osaluse suuruse järgi

Osaluse suurus %

Aktsionäride arv

Osa üldarvust %

Hääleõiguse %

Üle 10%

2

0,08

42,10

1,0 - 10,0%

8

0,32

22,15

0,1 - 1,0 %

66

2,68

18,82

alla 0,1%

2 392

96,92

16,93

Kokku

2 468

100,0

100,0