Dividendipoliitika

Kontserni dividendipoliitika järgi makstakse dividendideks vähemalt kolmandik tavapärasest majandustegevuse puhaskasumist. Kontsernis on kujunenud heaks tavaks maksta edasi muudelt finantsinvesteeringutelt saadud dividendid. Tegelik dividendimäär sõltub aga Kontserni rahavoogudest ning arengu-perspektiividest ja nende finantseerimise vajadusest.

Dividendid

Juhatus teeb nõukoguga kooskõlastatud aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2017. aasta eest dividendideks 0,24 (2016: 0,18) eurot aktsia kohta, kokku 4,3 (2016: 3,2) miljonit eurot, mis moodustab 100% aruandeaasta tavapärasest puhaskasumist (emaettevõtte omanike puhaskasum miinus ühekordne tulu PKC Group Oyj aktsiate müügist).

Dividend aktsia kohta