EL Euroopa regionaalfond

Projekti nimetus:

Eksport Rootsi turule

EL-i osalus:

30905,73 eurot

Projekti kestvuse alg- ja lõppkuupäev:

01.09.2012 – 30.08.2014