Juhatus

ASi Harju Elekter nõukogu nimetas oma 16.03.2020 toimunud koosolekul alates 4.05.2020 ettevõtte juhatuse esimeheks juhatuse liikme ja finantsjuhi Tiit Atso. Aktsiaseltsi juhatus on kaheliikmeline: Tiit Atso (juhatuse esimees) ja Aron Kuhi-Thalfeldt (juhatuse liige, Kinnisvara ja energeetikateenistuse juhataja). 

Juhatuse pädevus ja volitused on reguleeritud äriseadustikuga ja ära toodud ettevõtte põhikirjas, muid erisusi või kokkuleppeid ei esine. Juhatuse liikmetele makstakse tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule. Juhatuse liikmete tasu suurus on määratud juhatuse liikme lepinguga ja ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele. Juhatuse liikmetel on õigus saada lahkumishüvitist kuni 8 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses.

Juhatuse esimees vastutab Kontserni tasemel äritegevuse korraldamise ning Kinnisvara ja energeetikateenistuse juht oma valdkonna juhtimise eest. Juhatuse liikmed osalevad Kontserni tütarettevõtete juht- ja kontrollorganite töös. Väljaspool Eestit tegutsevates äriühingutes tagab äritavade järgimise kohalik juhtkond.

Juhatuse esimees


Tiit Atso
(11.12.1982)

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduste magister (linna- ja keskkonnaökonoomika)
Karjäär:
2012 - 2014 AS Viru Keemia Grupp, arendusprojektide finantsjuht
2014 - 2015 ASi Harju Elekter peaökonomist
alates 2015 AS Harju Elekter, kontserni finantsjuht
Osalemine äriühingute juhtorganites:
AS Harju Elekter Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika, Energo Veritas OÜ- nõukogu esimees; Skeleton Technologies Group OÜ - nõukogu liige; Satmatic Oy, Finnkumu Oy, Harju Elekter UAB, Harju Elekter Kiinteistöt Oy, Telesilta Oy, Sebab AB, Grytek AB, Harju Elekter AB - juhatuse liige

Tiit Atso ei oma Harju Elektri aktsiaid.

Juhatuse liige


Aron Kuhi-Thalfeldt
(05.09.1981)

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, elektroenergeetika magister
Karjäär:
2003 - 2007 ASi Harju Elekter ehitus- ja energeetikateenistuse insener
alates 2007 ASi Harju Elekter kinnisvara ja energeetikateenistuse juht
Osalemine äriühingute juhtorganites:
Harju Elekter Kiinteistöt Oy - juhatuse liige

Aron Kuhi-Thalfeldt omab 11 000 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,06%, kaudset osalust ei oma.