Missioon ja väärtused

MISSIOON
Olla tuntud ja tunnustatud kesk- ja madalpinge elektri- ja automaatikaseadmete tootja Läänemere regioonis, lahendades kliendi vajadused asjatundlikult, tähtaegselt ja kvaliteetselt ning pakkudes koostööprojektides lisaväärtust ja kindlust.

EESMÄRK
Olla pikaajaliselt edukas kasvatades firma kapitali ning tootes tulu koostööpartneritele ja omanikele; andes tööd, palka ja arenguvõimalusi töötajatele.
 
VÄÄRTUSED
Koostöö
Koos saavutame rohkem!
 
Usaldusväärsus
Kvaliteedis ei tingita!
 
Areng
Oleme õpialtid ja uuendusmeelsed!