Nõukogu

Aktsionäride korraline üldkoosolek valis 27.04.2017 aktsiaseltsile järgnevaks viieaastaseks perioodiks 5-liikmelise nõukogu järgmises koosseisus: Endel Palla (nõukogu esimees) ja liikmed Arvi Hamburg, Aare Kirsme, Triinu Tombak ja Andres Toome. Nõukogu esimees on Endel Palla, kes töötab ASis Harju Elekter 1969. aastast alates, sh 1985-1999 peadirektorina/juhatuse esimehena; alates 1999. aastast täidab ta ühtlasi Kontserni arendusdirektori ülesandeid. Vastvalitud nõukogu liige Arvi Hamburg, kes on Tallinna Tehnikaülikooli Kuratooriumi liige ja külalisprofessor, lisab nõukogusse teadusalast kompetentsi. Aare Kirsme on ASi Harju KEK nõukogu liige, kes esindab ettevõtte suurima aktsionäri huve (seisuga 31.12.2017 omas AS Harju KEK 31,39% ettevõtte aktsiakapitalist). Alates 2007. aastast on nõukogu liige Andres Toome (OÜ Tradematic juhataja), kes täiendab nõukogu oma pikaajalise investeerimisalase kogemusega ning Triinu Tombak (nõukogus alates 2012. aastast), finantskonsultant, TH Consulting OÜ juhataja. Nõukogu viiest liikmest kaks  - Arvi Hamburg ja Triinu Tombak - on sõltumatud liikmed.

Nõukogu liikmete teenistuslepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel ei teki Kontsernil suuremat hüvitise maksmise kohustust, kui seadusega ette nähtud. Erandiks on nõukogu esimees, kel on õigus saada lahkumishüvitist arendusdirektori 6 kuu ametipalga ulatuses. 2018. aasta lõpu seisuga kuulus ettevõtte nõukogu liikmetele otse ja läbi kaudsete osaluste kokku 9,5% (2017: 9,3%) ettevõtte aktsiatest.

Nõukogu esimees


Endel Palla (19.06.1941) - AS Harju Elekter arendusdirektor

Haridus: Tallinna Polütehniline Instituut (TTÜ), elektroonikainsener
Karjäär:
1969-1983      Harju KEK, elektriseadmete tootmise juht
1983-1999      Harju Elekter, sh 1991-99 AS Harju Elekter peadirektor/juhatuse esimees
alates 1999     AS Harju Elekter nõukogu esimees

Osalemine äriühingute juhtorganites:
AS Harju Elekter Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika, AS Entek - nõukogu liige; Satmatic Oy, Harju Elekter UAB - juhatuse liige

Endel Palla omab 1 249 000 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 7,04% ja kaudne 0,36%.

Nõukogu liikmed

Arvi Hamburg (19.12.1948) - TTÜ Kuratooriumi liige, külalisprofessor

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), energia ja geotehnoloogia doktor
Karjäär:
1966 – 1986 Põhja Kõrgepingevõrgud, al 1982 direktori asetäitja
1986 – 1987 Eesti Energiajärelvalve, peainsener
1987 – 1990 Eesti Energia, peadirektori asetäitja
1990 – 1992 EV Tööstus- ja Energeetikaministeerium, ministri asetäitja
1992 – 2001 EV Majandusministeerium, asekantsler, ministri nõunik
2001 – 2011 AS Eesti Gaas, nõunik.
2006 – 2011 Tallinna Tehnikaülikool, külalisõppejõud
2012 – 2016 Tallinna Tehnikaülikool, professor, Energeetikateaduskonna dekaan
2003 – volitatud elektriinsener
2012 – euroinsener
2016 – Tallinna Tehnikaülikool, külalisprofessor, Kuratooriumi liige

Osalemine äriühingute juhtorganites ja ühiskondlik tegevus: AS Exomatic nõukogu liige, Eesti Inseneride Liidu president, Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikanõukogu esimees, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee juhatuse liige, Eesti Rooma klubi president

Arvi Hamburg ei oma Harju Elektri aktsiaid.


Aare Kirsme (8.11.1975) - AS Harju KEK nõukogu esimees

Haridus: TÜ Õigusinstituut, õigusteaduse eriala
Karjäär
1998-1999    Maa-amet, jurist
2000 – 2013 AS Harju KEK, juriidiline konsultant
2002-2011    AS Devest, jurist
2012-           AS Harju KEK, nõukogu esimees

Osalemine äriühingute juhtorganites:
AS Laagri Vara, OÜ KEK Kinnisvara - nõukogu esimees; AS Harju KEK, AS KMV, AS Harju Elekter, OÜ Valdmäe tööstuspark - nõukogu liige; OÜ Kirschmann, OÜ Devest Kaubandus, OÜ Silvertec - juhatuse liige

Aare Kirsme omab 228 250 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 1,29% ja kaudne 0,20%


Triinu Tombak (7.01.1971) - finantskonsultant

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), majandusteaduskond, ökonomist
Karjäär
1993 - 1998 Eesti Investeerimispank, Optiva pank. Laenuosakond, investeerimisosakond.
2001 - 2009 Maailmapank. Kirjastuse osakond, alates 2006 elektrooniliste andmebaaside ja e-raamatukogu müügijuht
2014 -         TH Consulting OÜ, juhataja

Ühiskondlik tegevus:
2013 -           SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, nõukogu liige

Triinu Tombak omab 15 000 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,08% ja kaudset osalust ei oma.


Andres Toome
(9.01.1972) - finantskonsultant

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ), majandusteaduskond
Karjäär:
1992 – 1999 Eesti Pank, Eesti Investeerimispank, Optiva Pank ja Sampo Pank Eesti investeerimisosakonna juhataja
1999 - OÜ Tradematic, juhataja
Osalemine äriühingute juhtorganites:
OÜ Proformex – nõukogu esimees; AS Harju KEK, AS Entek, AS KMV, AS Laagri Vara, OÜ KEK Kinnisvara, AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus – nõukogu liige; OÜ Tradematic, 30pluss OÜ, Hermes Worldwide OÜ – juhatuse liige.

Andres Toome omab 30 000 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,17% ja kaudne 0,34%.