Põhinäitajad

Finantskokkuvõte, 2013-2017

Kontsern         

2017

2016

2015

2014

2013

Kasumiaruanne (miljon eurot)

 

 

 

 

 

Müügitulud

102,4

61,2

60,7

50,6

48,3

Ärikasum

5,4

3,2

3,3

2,2

1,7

Puhaskasum (emaettevõtte omanikele kuuluv)

29,1

3,2

3,2

9,7

5,2

Finantsseisundi aruanne aasta lõpu seisuga (miljon eurot)

 

 

Käibevara kokku

48,7

22,3

19,8

25,1

15,9

Põhivara kokku

41,3

51,7

46,7

44,7

55,2

Varad kokku

90,0

74,0

66,5

69,8

71,1

Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)

69,9

60,3

58,1

58,5

62,5

Omakapitali kordaja (%)

77,7

81,5

87,2

83,8

87,9

Juurdekasvutempod (% vrd eelmise aastaga)

 

 

 

 

 

Müügitulud

67,4

0,8

19,9

4,8

-8,5

Ärikasum

71,1

-2,9

47,1

27,8

-11,5

Puhaskasum (emaettevõtte omanikele kuuluv)

804,9

0,9

-67,1

87,9

46,8

Varad

21,6

11,1

-4,6

-1,8

19,2

Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)

15,9

3,8

-0,7

-6,4

28,1

Tulususe suhtarvud (%)

 

 

 

 

 

Käibe ärirentaablus

5,3

5,2

5,4

4,4

3,6

Käibe puhasrentaablus

28,4

5,3

5,3

19,3

10,7

Varade puhasrentaablus 

35,5

4,6

4,7

13,8

7,9

Omakapitali puhasrentaablus (ROE) 

44,7

5,4

5,5

16,0

9,2

Aktsia (EUR)

 

 

 

 

 

Keskmine aktsiate arv (1000 tk)

17 740

17 740

17 551

17 400

17 400

Omakapital aktsia kohta

3,67

3,34

3,32

3,48

3,20

Aktsia sulgemishind

5,00

2,83

2,63

2,79

2,70

Puhaskasum aktsia kohta

1,64

0,18

0,18

0,56

0,30

P/E suhe (kordaja)

[3] 3,05

15,72

14,61

4,98

9,00

Dividend aktsia kohta    

[1] 0,24

0,18

[2] 0,12

0,15

0,10

Likviidsussuhtarvud

 

 

 

 

 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja

2,4

2,1

2,7

2,8

2,3

Likviidsuskordaja

1,6

1,3

1,7

1,9

1,4

Personal ja palgad

 

 

 

 

 

Keskmine töötajate arv

567

455

472

459

455

Töötajate arv perioodi lõpu seisuga

630

480

470

483

451

Palgakulu (miljon eurot)

14,1

10,6

9,7

9,2

6

[1] Juhatuse ettepanek
[2] sh 0,07 eurot, omakapitali väljamakse
[3] arvestab kasumit erakorralisest investeeringu müügist 2017

.............................................................................................................................................................................................................
Käibe ärirentaablus  = Ärikasum/Müügitulud*100
Käibe puhasrentaablus  = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/Müügitulud*100
Omakapital aktsia kohta = Omakapital(keskm)/Aktsiate arvuga(perioodi keskm)
Vara puhasrentaablus = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/Keskmine vara*100
Omakapitali puhasrentaablus = Puhaskasum/(emaettevõtte omanikele kuuluv)Keskmine omakapital*(emaettevõtte omanikele kuuluv)*100
Omakapitali kordaja = Keskmine omakapital(emaettevõtte omanikele kuuluv) /Varad*100
Puhaskasum aktsia kohta = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/ Keskmine aktsiate arv
P/E suhe = Aktsia hind/Kasum aktsia kohta
Lühiajalise võrgnevuse kattekordaja = Käibevara (keskm) / Lühiajalised kohustused (keskm)
Likviidsuskordaja = Keskm likviidsed varad (käibevara-varud)/ Lühiaj.kohustused (keskm)