Taastuvenergia

Meie taastuvenergia ärisuund kasvab samas tempos kui liigume fossiilkütustest vaba ühiskonna poole, milles me tahaksime elada. Harju Elektri soov panustada säästvasse ühiskonda on meie tegevusele oluline nurgakivi. Varustame tehnoloogiaga eri tüüpi taastuvelektrijaamu, sealhulgas päikese-, tuule-, biogaasi-, hüdro- ja vesinikuenergia projekte.

Huvi taastuvate elektrienergiaallikate vastu kasvab, eriti eluruumide, põllumajanduse ja väiksemate ettevõtete jaoks. Harju Elekter tarnib seadmeid taastuvenergialahenduste ühendamiseks riikliku elektrivõrguga.

Kuidas me taastuvate energiaallikatega töötame?

Me töötame sageli lepingu alusel ja meie kogemused erinevate käitistega on väga kasulikud juhul, kui me haldame kohalikule standardile vastavaid projekte; sellisteks võivad olla näiteks tuulepargi või hüdroelektrijaama seadmed.

Seda tüüpi projektides mängivad olulist rolli meie kogemused ja sobivate partnerite võrgustik. Igal projektil on oma väljakutsed, alates SF6-vabadest rajatistest kuni laadimistaristu koormuse tasakaalustamiseni elamupiirkonnas.

Küsi lisa!

Üldinfo , AS Harju Elekter Elektrotehnika

‭+372 6747449

Iseloomustused