Finantsaruanded

AastaQ1Q2Q3Q4AastaaruanneAastaraamat
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Põhilised finantsnäitajad 2015-2019

Kontsern20152016201720182019
Kasumiaruanne (miljon EUR)
Müügitulud60,761,2102,4120,8143,4
Ärikasum3,33,25,42,43,3
Puhaskasum (emaettevõtte omanikel kuuluv)3,23,229,11,52,5
Finantsseisundi aruanne aasta lõpu seisuga (miljon EUR)
Käibevara kokku19,822,348,744,048,0
Põhivara kokku46,751,741,354,259,9
Varad kokku66,574,090,098,2107,9
Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)58,160,369,966,967,1
Omakapitali kordaja (%)87,281,577,772,765,1
Juurdekasvutempod (%, vrd eelmise aastaga)
Müügitulud19,90,867,418,018,7
Ärikasum47,1-2,971,1-55,735,6
Puhaskasum (emaettevõtte omanikele kuuluv)-67,10,9804,9 -94,759,1
Varad-4,611,121,69,19,9
Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)-0,73,815,9-4,20,2
Tulususe suhtarvud (%)
Käibe ärirentaablus5,45,25,32,02,3
Käibe puhasrentaablus5,35,328,41,31,7
Varade puhasrentaablus (ROA)4,74,635,51,72,4
Omakapitali puhasrentaablus (ROE)5,55,444,72,33,7
Aktsia (EUR)
Keskmine aktsiate arv (1000 tk)17,55117,74017,74017,74017,740
Omakapital aktsia kohta3,323,343,673,863,78
Aktsia sulgemishind2,632,835,004,124,21
Puhaskasum aktsia kohta0,180,181,640,090,14
P/E suhe (kordaja)14,6115,72[3] 3,05

45,7830,07
Dividend aktsia kohta[2] 0,12

0,180,240,180,14
Likviidsussuhtarvud
Lühiajalise võlgnevuse kordaja2,72,12,42,21,6
Likviidsuskordaja1,71,31,61,50,9
Personal ja palgad
Keskmine töötajate arv472455567713778
Töötajate arv perioodi lõpu seisuga470480630736791
Palgakulu (miljon eurot)9,710,614,118,521,4

[1] Juhatuse ettepanek
[2] sh 0,07 eurot, omakapitali väljamakse
[3] arvestab kasumit erakorralisest investeeringu müügist 2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Käibe ärirentaablus  = Ärikasum/Müügitulud*100
Käibe puhasrentaablus  = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/Müügitulud*100
Omakapital aktsia kohta = Omakapital(keskm)/Aktsiate arvuga(perioodi keskm)
Vara puhasrentaablus = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/Keskmine vara*100
Omakapitali puhasrentaablus = Puhaskasum/(emaettevõtte omanikele kuuluv)Keskmine omakapital*(emaettevõtte omanikele kuuluv)*100
Omakapitali kordaja = Keskmine omakapital(emaettevõtte omanikele kuuluv) /Varad*100
Puhaskasum aktsia kohta = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/ Keskmine aktsiate arv
P/E suhe = Aktsia hind/Kasum aktsia kohta
Lühiajalise võrgnevuse kattekordaja = Käibevara (keskm) / Lühiajalised kohustused (keskm)
Likviidsuskordaja = Keskm likviidsed varad (käibevara-varud)/ Lühiaj.kohustused (keskm)