Finantskalender

Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal

AS Harju Elekter avaldab konsolideeritud finantstulemused 2021. aastal järgmiselt:

2020. a 4. kvartali vahearuanne          23.02.2021
2021. a 1. kvartali vahearuanne          28.04.2021
Aktsionäride korraline üldkoosolek   29.04.2021
2021. a 2. kvartali vahearuanne          28.07.2021
2021. a 3. kvartali vahearuanne          27.10.2021

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka meie koduleheküljel.

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400