Finantskalender

Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal

AS Harju Elekter avaldab konsolideeritud finantstulemused 2021. aastal järgmiselt:

2020. a 4. kvartali vahearuanne          23.02.2021
2021. a 1. kvartali vahearuanne          28.04.2021
2021. a 2. kvartali vahearuanne          28.07.2021
2021. a 3. kvartali vahearuanne          27.10.2021

Aktsionäride korraline üldkoosolek   29.04.2021

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka meie koduleheküljel.

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400