Väärtused

Visioon
Olla Põhjamaade usaldusväärseim elektrijaotuslahenduste pakkuja.

Missioon
Klientidele kasuliku partnerina panustab Harju Elekter tulevikukindlate elektrijaotusseadmete pakkumisega jätkusuutlikumasse ühiskonda.

 

Väärtused

Areng
Oleme õpialtid ja uuendusmeelsed

Täiendame pidevalt oma teadmisi, et arendada välja kaasaegseid tooteid. Hindame uuendusettepanekuid ja oleme valmis neid ellu viima.

Koostöö
Tegutseme ühtse meeskonnana

Kuulame oma kliente ja kaasame partnereid, et luua ühtse rahvusvahelise meeskonnana klientide soove arvestavaid ja ületavaid tooteid.

Usaldus
Kvaliteedis ei tingita

Kvaliteetse toote valmistamine on auasi. Me rakendame kaasaegse tehnoloogia ja kogu oma oskuste pagasi tellimuste tähtaegseks täitmiseks.