Meist

Harju Elekter Eestis
  • 4

    ettevõtet

  • 53

    tegutsemisaastat

  • 414

    pühendunud töötajat

Harju Elekter Grupp

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 töötajat ning Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Kontsernil on lisaks peakontorile Eestis kaks tehast ja müügiettevõte.

Harju Elektri elektriseadmete tehas

AS Harju Elekter Elektrotehnika on juhtiv kesk- ja madalpinge jaotus- ning automaatikaseadmete tootja.

Elektriseadmete valmistamisega alustati ASi Harju Elekter tootmisdivisjonina juba 1968.aastal.

Ettevõtte kontor ja tehas asuvad Keila Tööstuspargis, kus on kasutuses ligi 23100 m2 tootmis-, lao- , hoovi- ja kontoripindu. 

Harju Elekter Elektrotehnika kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem on tunnistatud sertifitseerimisfirma Bureau Veritas poolt vastavaks rahvusvahelistele standarditele ning ettevõttele on omistatud ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 sertifikaadid.

 

Harju Elektri metallitehas

AS Harju Elekter Teletehnika põhitegevuseks on erinevate lehtmetalltoodete tootmine energeetika ja elektrotehnika sektoritele ning allhanketööde pakkumine teistele tööstusvaldkonna ettevõtetele. 

Lisaks põhitegevusalale on ettevõttel oma  tootepere andmesidevõrgu sidekappide ja lisatarvikute näol, mida arendatakse, turustatakse ja toodetakse telekomi sektori klientidele nii Eestis kui mujal Euroopas. 

Harju Elektri Keilas asuv 9000 m2 metallitehas on oma tootmismahtudega üks suurimaid õhukeste lehtmetalltoodete valmistajaid lähipiirkonnas. 

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem

Ettevõte omab vastavussertifikaate kvaliteedijuhtimissüsteemi standardile ISO9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardile ISO14001. 

Kvaliteedi- ja keskkonnapõhimõtetest lähtuvalt pöörab ettevõte oma tegevuses enim tähelepanu kõrge toote- ja teeninduskvaliteedi tagamisele. 

Tegeletakse töötajate kompetentsuse tõstmisega ning kvaliteedi- ja keskkonnaalase teadlikkuse viimisega kõigi töötajateni. 

Ettevõttele on oluline täita keskkonnanõudeid, hinnata oma keskkonnaaspekte ja teostada tegevusi, mis aitavad keskkonda säästa. 

Ettevõte jagab oma tegevusega seotud kvaliteedi- ja keskkonnaalast infot meie poole pöördumisel, lisaks on üldinfo avaldatud Harju Elekter kontserni kodulehe kaudu. 

 

 

Energo Veritas

Energo Veritas OÜ on elektrimaterjalide ja seadmete müügiettevõte, mis pakub tehnilist konslutatsiooni ja lahenduste väljatöötamist, kaupade komplekteerimist vastavalt kliendi soovidele ja tarneid ehitusobjektile.

Ettevõte on koondanud rohkem kui 10-aastase valdkonnakogemusega inimesed ühtseks meeskonnaks, kes suudavad pakkuda klientidele jätkusuutlikke terviklahendusi valgustuse, elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehituse valdkonnas.

Energo Veritase peamisteks klientideks on elektri- ja telekommunikatsioonivõrgu ehitusettevõtted, elektriinstallaatorid ja tööstusettevõtted. Peamisteks tootevaldkondadeks on kaablid ja tarvikud, keskpingeseadmed ja komponendid, madalpingeseadmed ja kilbitarvikud, valgustid ja valgusallikad, päikesepaneelid ja tarvikud, installatsioonimaterjalid.

Mõtleme roheliselt

Harju Elektri soov panustada säästvasse ühiskonda on meie tegevusele oluline nurgakivi. Varustame tehnoloogiaga eri tüüpi taastuvelektrijaamu, sealhulgas päikese-, tuule-, biogaasi-, hüdro- ja vesinikuenergia projekte.