Meist

Harju Elekter Eestis
  • 1

    ettevõte

  • 56

    tegutsemisaastat

  • 335

    pühendunud töötajat

Harju Elekter on rahvusvaheline ja arenev tööstuskontsern ning börsiettevõte, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Kontserni Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu ettevõtetes töötab ligikaudu 1000 spetsialisti. Peame oluliseks panustada inseneride järelkasvu noorte tehnikahuvi ja -hariduse toetamise ning erialase praktika pakkumise kaudu. 

Harju Elektri visiooniks on olla Põhjamaade usaldusväärseim elektrijaotuslahenduste pakkuja ning ettevõte on missiooniks võtnud klientidele kasuliku partnerina panustada tulevikukindlate elektrijaotusseadmete pakkumisega jätkusuutlikumasse ühiskonda.  

Käitumiskoodeks ja juhtpõhimõtted

 

Käitumiskoodeks

Keskkonna juhtpõhimõte

Töötervishoiu ja -ohutuse juhtpõhimõte

Kvaliteedi juhtpõhimõte

Mõtleme roheliselt

Harju Elektri soov panustada säästvasse ühiskonda on meie tegevusele oluline nurgakivi. Varustame tehnoloogiaga eri tüüpi taastuvelektrijaamu, sealhulgas päikese-, tuule-, biogaasi-, hüdro- ja vesinikuenergia projekte.