Madalpinge jaotusseadmed

MADALPINGEJAOTUSSEADMEID valmistatakse nii tööstussektorile vastavalt
projektidele kui ka energijaotussektorile alajaamade jaotusseadmetena.

TESTID JA STANDARDID

Madalpingeseadmed vastavad madalpinge direktiivile LVD 2006/95/EC, elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile EMCD 2004/108/EC ja masinadirektiivile MD 2006/42/EC.
Madalpingeseadmed on valmistatud juhindudes standarditest EVS–EN 60439-1, EVS-EN 61439-2 ja EVS–EN 60439-3. Madalpingeseadmed on varustatud CE märgistusega. Seadmete valmistamise protsessi juhtimiseks kasutatakse ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemi ja keskkonnajuhtimise süsteemi ISO 14001:2004.

 

EHITUS

Madalpingeseadmete detailid valmistatakse kõrge korrosioonikindluse tagamiseks kuumtsingitud teraslehest, mille paksus ulatub erinevate detailide puhul 1,0 mm-st 3,0 mm-ni. Uksed kaetakse UV-kindla pulbervärviga. Pulbervärvitavad detailid puhastatakse enne pinnaviimistlust automaatliinil tehnoloogilisest õlist ja tolmust. Elektriaparatuur paigaldatakse madalpingeseadmetes kas montaažplaatidele või paigaldusliistudele. Uksi saab vajadusel varustada eriabinõuga avatavate lukkudega. Madalpingeseadmetes kasutatakse sisemise puutekindluse IP 20 saavutamiseks kinnitatud puutekatteid, mis välistavad seadet kasutava või hooldava isiku juhuslikku kokkupuudet pinge all olevate voolujuhtivate osadega. Vahelaed (sõltuvalt seadme konstruktsioonist) takistavad ka võimalike lahtiste osade, abivahendite või tööriistade kukkumist pinge all olevate elektriaparaatide vahele, mis põhjustaksid lühiseid.

 

TRANSPORT JA PAIGALDAMINE

Madalpingeseadmed paigaldatakse transportimiseks alusele, tõstmiseks varustatakse seadmed tõsteaasadega. Pindpaigaldatavad seadmed kinnitatakse seinale tavaliste tüüblite/kruvide abil, põrandal seisvad seadmed fikseeritakse ankrupoltidega. Seinale kinnitamiseks komplekteeritakse seadmed seinakinnitusliistudega või seinakinnitusjalgadega.