Tehasetootelised jaotusalajaamad

HEJA
teras- või betoonkestaga soojustatud hooned on mõeldud kasutamiseks jaotusalajaamadena, kuid ka komplektalajaamadena ning jaotusvõrgu kombineeritud tehniliste ehitistena. Hoonetesse on võimalik paigaldada keskpinge ja madalpinge jaotusseadmed, omatarbekeskused, telemehaanikaseadmed, jõutrafod, mis kõik koos töötades pakuvad võrguettevõttele mugavat, turvalist ja töökindlat toimimist. Igale alajaamahoonele koostatakse individuaalne projekt lähtudes kliendi vajadustest.

EELISED
• tehases valmistatud ja testitud, valmis ühendamiseks elektrivõrguga
• seest teenindatav
• soojustatud
• lihtne paigaldus, kasutus ja hooldus
• kerge omakaal
• laialdane kasutusvaldkond


TRANSPORT JA PAIGALDAMINE
Hoone on varustatud tõsteaasadega ja tõstetav koos installeeritud seadmetega. Koos jõutrafoga tõstmine kooskõlastada valmistajatehasega. Vundamendi lahendus ja alajaama hoone kinnitamine vundamendile tuleb täiendavalt kooskõlastada. Iga alajaamaga on kaasas paigaldus- ja kasutusjuhendid.


TESTID JA STANDARDID
Jaotusalajaama hoone projekteeritakse lähtudes standardist EVS-HD 637 S1:2002 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV.