Päikeseparkide alajaamad

PÄIKESEPARKIDE ALAJAAMAD

Tehasetootelised päikeseparkidele mõeldud komplektalajaamad HEKA on tüüpkatsetatud tehasetootelised alajaamad, mis koosnevad kaitsekestas paiknevatest trafodest, madalpinge- ja kõrgepingejaotlast, ühendustest ja abiseadmetest.