Seinale või postile paigaldatavad liitumis- ja mõõtekilbid HELK

HELK-seeria liitumiskilbid on ette nähtud elektrienergia mõõtmiseks, voolu piiramiseks, ahelate kaitseks ja lülitamiseks võrguettevõtte ja tarbija vahelises alalises liitumispunktis. Mastalajaama mõõtekilbid on mõeldud elektrienergia kontrollmõõtmiseks elektrivõrgus.

EHITUS

Kilbi korpus valmistatakse 1,5 mm kuumtsingitud teraslehest ning kaetakse UV-kindla pulbervärviga (RAL 7032). Kilbi uks on teisaldatav ja varustatud lukuga (liitumiskilbil kolmnurklukk, MAJ mõõtekilbil ümarlukk).
HELK-seeria kilpidel on sademete kaitseks ülekattega katus, kondensaatvee kaitseks topeltlagi, vee-eraldus- ja tuulutusavad. Kaitseaste on suletud uksega IP 34D, avatud uksega IP 20. Puutekaitsekatted on läbipaistvast polükarbonaadist. Juhistik on TN-C süsteemis ja nimitalitluspinge 230/400 V.

LIITUMISKILBID

Tootevalikus on otsemõõtmisega 1-, 2- ja 4-arvestikohaga tarbija liitumiskilbid. Standardtoode sisaldab pealülitit, arvestimutritega montaažiplaati, hülsitud ja markeeritud juhtmestust, plastist plommitavat puutekaitsekatet, sisend- ja väljundklemme ning võtit (-võtmeid). Mõõtmata voolujuhtide osa on plommitav. Standardlahenduste korral ei ole toode komplekteeritud arvesti (arvestite) ega peakaitseautomaadiga (-automaatidega).

Kilbid vastavad Enefit Connecti J3370 normdokumendi nõuetele.

MASTALAJAAMA MÕÕTEKILBID

Mastalajaama mõõtekilp on 1-arvestikohaga ja kuni 3 väljundfiidriga kilp, mis on mõeldud bilansimõõtmiseks mastalajaama (MAJ) juures.

Standardtoode sisaldab arvestimutritega montaažiplaati, hülsitud ja markeeritud juhtmestust, sisend- ja väljundklemme. Otsemõõtmisega kilp sisaldab pealülitit ja kolme 000-gabariidi sulavkaitselülitit (sulariteta) või elektroonilise vabastiga kaitseautomaati. Trafomõõtmisega kilp sisaldab voolutrafosid 150/5 A 0.2S ja kolme 000-gabariidi sulavkaitselülitit (sulariteta) või elektroonilise vabastiga kaitseautomaati. Standardlahenduste korral ei ole toode komplekteeritud arvestiga.

Kilbid vastavad Enefit Connecti P353 normdokumendi nõuetele.

MÕÕTEKILBID

Mõõtekilp (MK) on trafoühendusarvesti ja lahutus-lühistusklemmiplokiga võrguettevõtja elektrikilp. Tootevalikus on 1- ja 2-arvestikohaga mõõtekilbid (mõõtetrafod asuvad alajaamas või mastalajaamas). Standardtoode sisaldab arvestimutritega montaažiplaati, hülsitud ja markeeritud juhtmestust ning lahutus-lühistusklemmiploki.

Kilbid vastavad Enefit Connecti J3156 normdokumendi nõuetele.

PAIGALDUS

Kilbid on mõeldud paigaldamiseks välitingimustes postile postikinnitustarvikute abil, pinnasesse selleks ettenähtud vundamendile (soklile) või seinale seinakinnitite abil.

VASTAVUS STANDARDITELE

HELK-seeria kilpide valmistamisel on lähtutud standarditest EVS-EN 60439-1, EVS-EN 60439-3 ja EVS-EN 60439-5. HELK liitumiskilpide sari omab FIMKO sertifikaati nr. 21945.

 

TOOTEVALIK
OTSEMÕÕTMISEGA LIITUMISKILBID
 

Nimi

Tüüp

Tellimuskood

1-arvestikohaga liitumiskilp, In 63 A

HELK1 XP-63A HELKP0001

1-arvestikohaga liitumiskilp, In 100 A HELK1 XP-100A HELKP0002

2-arvestikohaga liitumiskilp, In 63 A HELK2 XP-63A HELKP0003

2-arvestikohaga liitumiskilp, In 100 A HELK2 ZP-100A HELKP0004

4-arvestikohaga liitumiskilp, In 100 A HELK4 XP-100A HELKP0005

4-arvestikohaga liitumiskilp, In 160 A HELK4 ZP-160A HELKP0006
MASTALAJAAMA MÕÕTEKILBID
otsemõõtmisega MAJ mõõtekilp, In 160A HELK4 MT HELKP0020
trafomõõtmisega MAJ mõõtekilp, In 160A HELK4 M HELKP0021
MÕÕTEKILBID
1-arvestikohaga mõõtekilp, In 5 A HELK1 /5A 1xTEIMIPLOKK HELKE0007
2-arvestikohaga mõõtekilp, In 5 A HELK2 /5A 2xTEIMIPLOKK HELKP0016