Otsemõõtmisega liitumiskilbid

Otse ühendatavaid arvesteid kasutatakse tavaliselt nimivooluni kuni 63 A. Eesti Energia
ettevõttestandard EE 10421629316:2002 lubab kasutada kolmefaasilisi otseühendusarvesteid
isegi kuni nimivooluni 100 A. Arvesti valitakse seejuures nii, et arvesti suurim lubatav vool oleks
suurem kui peakaitsme vool arvesti ees.