Pinnasesse paigaldatavad PEJ liitumis- ja mõõtekilbid HETR (IP34D)

EHITUS

Kilbi korpus valmistatakse 1,5 mm paksusest kuumtsingitud teraslehest ning
kae takse ränihalli (RAL 7032) pulbervärviga. Kilbi uks on teisaldatav ja varustatud
lukuga (liitumiskilbil kolmnurklukk, kaabeljaotuskilbil ümarlukk). Kilbi külgedel on suletavad avad kaabliläbiviikudeks.
Elektriaparatuur paigaldatakse kilbis kas kogumislattidele või montaažiplaadile.
Kilbil on sademete kaitseks ülekattega katus, kondensaatvee kogunemine on piiratud
topeltlaega ja äravooluga läbi korpuse põhja. Kilbi ventilatsioon toimub tuulutusavade
kaudu. Kaitseaste on suletud uksega IP 34D, eemaldatud uksega IP 20. Kilpide juhistik
on TN-C süsteemis ja nimitalitluspinge 230/400 V.
Tootevalikus on ka ühises korpuses vaheseinaga kaabeljaotus- ja liitumiskilp eraldi uksega
mõlemale funktsionaalsele osale.

 

KAABELJAOTUSKILBID

Standardtoode sisaldab 185 mm tsentrivahega vasklatistust jadavinnaklülitite paigal damiseks (400 A või 630 A, adapteritega ka 160 A). Vastavaid kaitsevahendeid ja
töövõtteid kasutades on pingealuse tööna võimalik lülitite lisamine ja eemaldamine.

 

LIITUMISKILBID

Standardtoode sisaldab pealülitit, arvestimutritega montaažiplaati, hülsistatud ja markee ritud juhtmestust, plastist plommitavat puutekaitsekatet, sisend- ja väljundklemme ning
kolmnurkvõtit (-võtmeid). Mõõtmata voolujuhtide osa on plommitav. Standardlahenduste
korral ei ole toode komp lekteeritud arvesti (arvestite), tarii
fi juhtimiskella ega pea kaitseautomaadiga (-automaatidega).

 

PAIGALDUS

Kilbid on mõeldud statsionaarseks paigaldamiseks välitingimustes pinnasesse selleks ette nähtud muudetava kõrgusega (400…900 mm) vundamendile (soklile) või seinale seinakinnitustarvikute abil. Võimalik on ka paigaldamine betoonist alusele kasutades ankrupolte. HETR korpuseid on võimalik omavahel ühendada poltliidetega külgedel paiknevate neet mutrite abil. Selleks tuleb poldipeade poole jäävad neet mutrid läbi puurida ja korpused M8x35 poltidega kokku monteerida. Kaablid on võimalik viia ühest kilbist teise läbi korpuse alaosas asuvate läbiviiguavade.

VASTAVUS STANDARDITELE

HETR-seeria kilpide valmistamisel on lähtutud standarditest EVS-EN 60439-1,
EVS-EN 60439-3, EVS-EN 60439-5