Trafomõõtmisega liitumiskilbid

Trafomõõtmist kasutatakse siis, kui otsemõõtmine ei ole mingil põhjusel võimalik. Mõõtetrafosid on vaja ka suurema võimsuse korral (vooludel ja pingetel, mille jaoks otsemõõtearvesteid ei valmistata). Kui näiteks tarbitav vool on suurem kui 100 A, tuleb kasutada voolutrafodega mõõtesüsteeme.